De bezoekers aan onze nestkastjes

De koolmees
 Parus major

De koolmees is een veel voorkomende soort. Ze is 14 cm lang en weegt 15 tot 20 gram.

Ze leeft in gemengde bossen of loofbossen, struwelen, tuinen, hagen, parken, boomgaarden en vaak bij huizen.

Ze bouwt haar nest in allerlei natuurlijke of kunstmatige holtes (gat in boom, dakgoot, aarden pot, holle paal ...). Het nest heeft een basis van mos en is versierd met haren en pluimen. Het wijfje legt er een of twee maal per jaar 2 tot 18 eieren, in april-mei en dan in juni. De eieren zijn wit met kastanjebruine vlekjes. De broedtijd duurt ongeveer 14 dagen. Nadat de jongen uitkomen, zorgen de ouders er nog 40 dagen voor.

Onverwachte gasten?
 

Onze nestkastjes hebben, vooral in de stad, koolmezen en pimpelmezen op bezoek. Maar naargelang de streek en het biotoop kunnen andere soorten nestelen! Op het platteland zie je wel eens een zwarte mees, een glanskop of een kuifmees.

Ook op de buiten gebruiken andere soorten, zoals de huismus of de ringmus, onze nestkastjes.

Dit is het doel van ons netwerk: de gewoontes van de vogels in zoveel mogelijk milieus observeren:  verrassingen zijn goed meegenomen!

De pimpelmees
 Parus caeruleus

Dit is de meest voorkomende mees. Met haar 12 cm lengte en haar gewicht van 9 tot 12 gram is ze de kleinste mezensoort.

De pimpelmees is een sedentaire vogel: we zien ze hier zowel in de winter als in de zomer. Ze komt in haast alle habitats voor, zowel in de stad als op het platteland: in gemengde bossen, loofbossen, parken en tuinen.

Ze nestelt in natuurlijke holtes (gaten, spleten en holtes van bomen) en in nestkastjes in de tuin. Ze is verzot op nestkastjes. Haar nest is een vrij los kommetje uit gras, pluimen en mos.

De pimpelmees plant zich voort in april tot juni, en kan twee of een maal per jaar nestelen, met telkens 5 tot 12 eieren. De broedtijd duurt 13 tot 16 dagen. Na 18 dagen verlaten de meesjes het nest en na 4 weken gaan ze er alleen vandoor.

Waarom bestuderen we een gewone soort?

Biodiversiteit
 

Biodiversiteit is de rijkdom – de diversiteit – van het leven op aarde. Wetenschappers die willen nagaan hoe goed het met de biodiversiteit gesteld is, gebruiken verschillende indicatoren, want het is onmogelijk om alle soorten van de wereld te bestuderen. Voor allerlei redenen zijn gewone soorten, en dan vooral vogelsoorten, interessante indicatoren.

Gewone vogels komen vanzelfsprekend in grote aantallen voor. Hun populaties hebben dus een grote invloed om de globale werking van hun ecosysteem. Vogels uit deze populaties zijn dus geschikte indicatoren om de gezondheidstoestand van dat ecosysteem te beoordelen. Bovendien bevinden de vogels zich vaak op een hoger niveau in de voedselketen. Als een van de bestanddelen van het ecosysteem verstoord wordt, is er een grotere kans dat die soorten er gevoelig voor zijn.

Klimaat
 

Het staat nu vast: het klimaat warmt op. Voor mezen staat er veel op het spel, want ze moeten zich aan die veranderingen aanpassen. Zo is het heel belangrijk dat ze op het meest geschikte ogenblik eieren leggen. Ze voeden hun jongen immers met rupsen en vanouds leggen ze hun eieren wanneer er veel van dit noodzakelijke voedsel beschikbaar is. Maar door de kortere en warmere winters valt de periode waarin de rupsen het talrijkst zijn, steeds vroeger. Zullen de mezen zich kunnen aanpassen en zich dus vroeger in het jaar voortplanten?

Uit recent onderzoek blijkt inderdaad dat de paartijd van de mezen vroeger in de lente valt, als reactie op het feit dat de rupsen vroeger in grote getallen aanwezig zijn. Hoe slagen de mezen erin zich aan te passen? Zullen ze dat blijven doen en voor hoelang nog? Wat voor een effect zal dit op de populaties hebben? Met ons mezenonderzoek willen we die vragen beantwoorden: het is belangrijk dat we de gewoontes vergelijken van mezen die leven in verschillende geografische gebieden met elk een ander klimaat en die de klimaatwijzigingen telkens op een andere manier ondergaan.

Big data
 

De huidige milieuproblemen zouden misschien opgelost kunnen worden met reusachtige databanken, de zogenaamde ‘Big Data’. Met de nieuwe technologie kunnen onderzoekers hun gegevens nu gemakkelijk delen. Deze worden opgeslagen op krachtige servers, die immens veel informatie kunnen opslaan!

Door informatie van verschillende opeenvolgende jaren bijeen te brengen, worden tot nu toe onmerkbare tendensen – betekenisvolle veranderingen – aan het licht gebracht. Het spreekt vanzelf dat het de moeite loont gewone soorten te gebruiken: die leveren veel meer gegevens op dan een zeldzame soort. Bovendien is het dankzij de vele amateurornithologen meestal gemakkelijker gegevens te verkrijgen. Wat onze mezen en de klimaatopwarming betreft, is een over verschillende opeenvolgende jaren gevoerd onderzoek essentieel om de tendensen op een betrouwbare manier in kaart te brengen.

Technologie

box phone

Het aangesloten nestkastje

De apparatuur van XperiBIRD.be is ontworpen door Naturebytes, een Britse “Community Interest Company”. Ze is heel gebruiksvriendelijk: met de camera kun je rechtstreeks opnemen wat er in het nestkastje gebeurt. Een programmeerbare nanocomputer (Raspberry pi) stuurt de camera.

Naturebytes is een groeiende community van ingenieurs, wetenschappers, scholen en privépersonen die met digitale technologie mensen weer in contact willen laten komen met de natuur. Ze leveren allerlei kits en organiseren opleidingen voor jong en oud, die zo hun kennis rond programmeren en informatica kunnen uitbreiden en die dan voor de natuurwetenschap kunnen gebruiken

Naturebytes.org
Naturebytes.org

Nanocomputer

Raspberrypi.org

Raspberry Pi is een nanocomputer, die zo klein is als een creditkaart. Hij is ontworpen door een ontwerper van videospelletjes en is geschikt om iedereen te laten programmeren. Doordat hij uiterst eenvoudig is (niet meer dan een printplaat, zonder omhulsel, klavier, scherm of voedingssnoer) heeft hij twee alvast voordelen: de productiekosten zijn laag en hij kan uit kringloopmateriaal vervaardigd worden!

In ons geval kan de singleboardcomputer de camera in het nestkastje sturen. Door enkele parameters te wijzigen kan de werking van de camera geregeld worden: frequentie van de foto-opnames, duur van de opnames, contrast, het aanzetten de camera zodra hij beweging waarneemt ... bijna alles is mogelijk!

Meer informatie over Raspberry Pi?

Raspberrypi.org

FAQ

Vragen over het project

1. Wat is het doel van het project?
2. Wie mag er aan mee doen?
3. Wat is XperiBIRD.be?
4. Hoe kan je meedoen?
5. Is het materieel gratis?
6. Wat is burgerwetenschap?
7. Wie zijn de partners van het project XperiBIRD.be?
8. Wat is XperiLAB.be? Hoe kan je inschrijven?
9. Moet je meedoen met XperiLAB.be als je een nestkastje van XperiBIRD.be?

Vragen over het nestkast en het materiaal

1. Mijn kit is niet volledig.
2. Ik kan geen verbinding maken met de camera
3. Moet je internet hebben om de camera te laten werken?
4. Ik heb geen vrije ethernetpoort op mijn computer (of ik gebruik die al om mijn computer met het internet van de school te verbinden).
5. Moet de computer steeds met het toestel verbonden blijven? Worden de beelden ook opgeslagen als de computer niet met het toestel verbonden is?
6. Welke opnamemodus moet je met de camera gebruiken?
7. Waar plaats ik mijn nestkastje?
8. Moet je een zitstokje op het nestkastje bevestigen?
9. Hoe hoog moet je het nestkastje plaatsen? Is er een maximumhoogte?
10. Moet je het nestkastje vernissen?
11. Mag je het nestkastje schilderen?
12. Waarom zitten er gaten in de bodem van nestkastje?
13. Moet je het hout van het nestkastje niet schaven?
14. Mag je twee nestkastjes naast elkaar plaatsen.
15. Moet je het neskastje op het einde van het broedseizoen legen en schoonmaken?
16. Hoe zorg je ervoor dat er geen rovers bij het nest kunnen?
17. Kan ik als privépersoon een nestkastje krijgen?
18. Welke technologie wordt er gebruikt in de nestkastjes van XperiBIRD.be?
19. Met welk type lamp kan je in het nestkastje kijken? Zie je in kleur? En ’s nachts?
20. Hoe kan ik een filmpje opnemen?
21. Waarom dient de pauzeknop in de interface van de camera?
22. Waartoe dient de modus “bewegingsdetectie”? Hoe kan ik die parameters wijzigen?
23. Waartoe dient de modus “Time Lapse”? Hoe wijzig je de tijdsspanne tussen twee opnames?
24. Hoe maak ik het geheugenkaartje leeg?
25. Hoe kan ik de tijd instellen?
26. Hoe wijzig je de geschreven tekst op elke foto / elk filmpje?

Vragen over vogels

1. Welke soorten kunnen in het nestkastje XperiBIRD.be?
2. De vogels in mijn nestkastje zijn geen mezen. Moet ik dan ook mijn waarnemingen invoeren. Kunnen de wetenschappers van het Museum voor Natuurwetenschappen er iets mee doen?
3. Hoe maak ik het onderscheid tussen verschillende mezensoorten?
4. Waarom bouwen vogels nesten in nestkastjes?
5. En als er geen vogels naar het nest komen?
6. In welke periode gaan de vogels nestelen?
7. Waaruit bestaat een mezennest?
8. Hoeveel eieren worden gelegd?
9. Waarom broeden de vogels niet onmiddellijk op de eerste eieren?
10. Waarom laten de vogels soms hun eieren alleen achter in het nest?
11. Wanneer komen de eieren uit?
12. Waarom komen sommige eieren niet uit?
13. Wat betekent voortplantingssucces?
14. Wat krijgen de jongen van mezen te eten?
15. Wat is dat witachtige ding dat de volwassen vogel ’s nachts uit het nest haalt?
16. Hoeveel kans heeft een jong om te overleven?
17. Een jong gaat al dood vóór het uitvliegt. Hoe zou dit komen? En wat kunnen we doen?
18. Hoe oud wordt een mees?
19. Waarom ringen ze vogels?
20. Wie mag vogels ringen?
21. Wat en wanneer geef ik de vogels het best te eten?
22. Hoe maak je de nabije omgeving van je nestkastje aantrekkelijk voor vogels?

Vragen over burgerwetenschap en het indienen van de gegevens

1. Wat is burgerwetenschap?
2. In hoeverre is XperiBIRD.be burgerwetenschap?
3. Bestaan er nog dergelijke projecten in België? En in de wereld?
4. Welke gegevens worden er binnen het project XperiBIRD.be ingezameld?
5. Wie bestudeert de gegevens die ingezameld zijn door de scholen die met project meedoen?
6. Waartoe dienen de verzamelde gegevens?
7. Ik heb niet alle gelegde/uitgekomen eieren kunnen zien. Welke gegevens moet ik invoeren?
8. Hoe zijn wetenschappers er zeker van dat de door burgerwetenschap verkregen gegevens nauwkeurig en correct zijn?

Vragen over de website

1. Kan ik een login krijgen als ik niet meedoe aan het project “XperiBIRD.be”
2. Ik doe mee aan het project en ik heb mijn nestkastje en mijn login al, maar ik kan mij toch niet connecteren. Wat moet ik doen?
3. Hoe deel ik de foto’s en de filmpjes die mijn camera genomen heeft?
4. Zijn de foto’s en video’s die ik in mijn gebruikersruimte upload, zichtbaar voor iedereen?
5. Kan ik alle blogs van één bepaalde school lezen?
6. Hoe contacteer ik het projectteam?

Vragen over het project

1 › Wat is het doel van het project?

XperiBIRD.be is een educatief project dat de belangstelling van jongeren wil opwekken voor wetenschap en technologie en voor het behoud van de biodiversiteit. Ze leren hoe ze wetenschappelijke gegevens moeten verzamelen, invoeren en delen via het internet. Door hun inzet voor dit burgerwetenschappelijk project zullen ze een volledig netwerk uitbouwen, waarmee ze nesten van mezen over heel België kunnen observeren! XperiBIRD.be wordt zelfs de aanzet tot allerlei wetenschappelijke studies die de dienst ornithologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hierover zal realiseren.

XperiBIRD.be wil ook het onderwijs in de STEM-vakken ondersteunen: dit zijn natuurwetenschappen, technologie, techniek en wiskunde (science, technology, engineering, mathematics). Hoewel de camera op een eenvoudige manier in het nestkastje geplaatst wordt en gemakkelijk te gebruiken is, kan hij volledig geprogrammeerd worden. Zo kunnen de vakleraren hun leerlingen kennis bijbrengen rond nieuwe technologieën, gegevensinvoer enz…

2 › Wie mag er aan mee doen?

Het project is bedoeld voor scholen en verenigingen rond educatie en/of milieubehoud in België die leerlingen van het 5de jaar basisschool tot en met het 2de jaar secundair willen warm maken voor technologie of voor het observeren van de biodiversiteit. Dit houdt in dat we geen nestkastjes aan privépersonen geven.

3 › Wat is XperiBIRD.be?

Het is een gezamenlijk project van het Museum voor Natuurwetenschappen en Google.org, waarbij scholen en educatieve verenigingen in heel België gratis met een camera uitgeruste mezennestkastjes toegestuurd krijgen.

4 › Hoe kan je meedoen?

Ben je een school of een Belgische educatieve vereniging en je hebt gekeken wat de door XperiBIRD gestelde technische vereisten zijn? Dan hoef je alleen maar het contactformulier op te sturen!

Voor dit schooljaar zijn de inschrijvingen reeds afgesloten, maar je kunt je nog op elk ogenblik voor het schooljaar 2017-2018 inschrijven via het contactformulier. Aan het begin van het schooljaar zullen we contact opnemen, zodat je het nestkastje XperiBIRD.be kunt ontvangen.

5 › Is het materieel gratis?

Ja, alle materieel is gratis geleverd, met uitzondering van de computer en de lange ethernetkabel die de camera in het nestkastje met de PoE-adapter verbindt (zie rubriek ‘Praktisch”). De school mag de observatiekit behouden als ze belooft dat ze die zal blijven gebruiken voor de klas en dat ze de waarnemingen verder via de website verspreidt.

6 › Wat is burgerwetenschap?

Onder burgerwetenschap of citizen science verstaan we onderzoeksprogramma’s waarbij wetenschappers en ‘burgers’, vrijwilligers, samenwerken. Burgerwetenschap gebeurt vooral bij natuurwetenschappen, waar leken kunnen bijdragen tot meer kennis en betere inventarisatie.

Het document Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe beschrijft burger­wetenschap als volgt:

“... wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers actief bijdragen door een intellectuele inspanning te leveren of door relevante kennis, instrumenten of middelen te verschaffen. De deelnemers zorgen voor gegevens en onderzoeksmogelijkheden, stellen nieuwe vragen en bouwen samen met onderzoekers een nieuwe wetenschappelijke cultuur uit. Met hun zowel boeiende als nuttige activiteiten verwerven deze amateuronderzoekers nieuwe kennis en kunde, alsook een beter inzicht in het onderzoekswerk. Door hun werk in open en transdisciplinaire netwerken verbeteren ze de interacties tussen wetenschap, maatschappij en beleid en bevorderen ze de democratisering van het onderzoek, waarbij de beslissingen worden genomen op basis van onderzoeksresultaten.”

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerwetenschap

Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe - Towards a better society of empowered citizens and enhanced research, Socientize consortium, 2013 (link naar het PDF-document).

7 › Wie zijn de partners van het project XperiBIRD.be?

XperiBIRD.be is een initiatief van het Museum voor Natuurwetenschappen van België. Er wordt samengewerkt met de wetenschapstruck van XperiLAB.be en met verscheidene partners: de Vrienden van het Instituut, de DG (Deutschsprachige Gemeinschaft), Solvay en de Stichting Onderneming-Instituut. Onze leveranciers zijn Naturebytes voor de camera’s en Citeco voor de houten nestkastjes.

8 › Wat is XperiLAB.be? Hoe kan je inschrijven?

XperiLAB.be is een rondreizend laboratorium dat elk jaar heel België doorkruist. Het toont leerlingen van de laatste jaren van het lager onderwijs en de eerste jaren van het secundair onderwijs hoe boeiend wetenschap is. Alle informatie over het concept en de rondreis van XperiLAB vind je op de website www.xperilab.be, waar je je ook kan inschrijven.

9 › Moet je meedoen met XperiLAB.be als je een nestkastje van XperiBIRD.be?

Scholen die ingeschreven zijn voor XperiLAB.be kunnen een nestkastje krijgen wanneer de vrachtwagen langskomt, maar we hebben ook een verdeelsysteem voor scholen en verenigingen rond milieu en/of educatie die daar niet aan mee (kunnen) doen.

Vragen over het nestkast en het materiaal

1 › Mijn kit is niet volledig.

Hoewel Naturebytes en Citeco de kits van XperiBIRD.be met veel zorg samenstelden, kan er toch een element ontbreken. Neem ons dit ajb niet kwalijk!

Binnenin je BirdBox

 • De rubberstrook die het camerabody hermetisch afsluit, ontbreekt.

Je maakt het body best dicht met iets gelijkaardigs. Zodra we bericht ontvangen, sturen wij de rubberstrook met de post op.

 • Er ontbreken schroeven.

Je kunt ze kopen: ze zijn niet duur en je hebt er maar 8 nodig.

 • Ik heb geen lange ethernetkabel gekregen.

Om logistieke redenen stoppen wij geen ethernetkabel in de kits. Je moet dus zelf voor een kabel zorgen, die lang genoeg is om bij het nestkastje te kunnen. Je vindt deze kabels in computerzaken (MediaMarket, FNAC ...) of op het internet (Amazon …): ze kosten tussen 10 en 30 euro, naargelang de lengte. Neem geen kabel van meer dan 50 meter, want dan komen de gegevens niet meer correct door.

 • Ik heb geen ethernetcontactdoos gekregen.

Normaliter geven we inderdaad geen ethernetcontactdoos meer mee. De camera werkt lokaal (zonder internet) en je kunt dus je ethernetkabel losmaken en op die poort de PoE-adaptor aansluiten. Zo kan je de foto’s of filmpjes op je computer bekijken en opladen. Daarna kan je je weer op het internet aansluiten en op de site je gegevens publiceren of een pagina op de blog schrijven.

Maar als je toch een ethernetcontactdoos wil gebruiken, vind je die gemakkelijk in computerwinkels. Als je het vraagt, sturen we er toch een op, want we hebben er nog enkele in voorraad.

2 › Ik kan geen verbinding maken met de camera

Hier volgen enkele instructies die je kan proberen om het probleem op te lossen:

 • Is uw computer op hetzelfde moment ook verbonden met het internet? Het zou beter zijn om alle verbindingen te sluiten bij de 1e poging (wifi inbegrepen).
 • Sluit vervolgens de Ethernet-kabels aan (computer met PoE-adapter en PoE-adapter met camera) EN DAN PAS de PoE-adapter verbinden met het stopcontact (zie video tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=TgQF_xcehaY).
 • Vul « http://xperibird.local/html/ » (niet met www.) in je browser in (u kan bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox uitproberen). Het heeft misschien 4 tot 5 minuten nodig voordat de interface verschijnt (vernieuw de pagina na 2 tot 3 minuten om je poging te hernemen)

Als dit niet werkt; zie hier enkele mogelijkheden:

 • Heeft u de Ethernet-kabels correct aangesloten aan de PoE-adapter (opgelet om onderscheid te maken tussen INPUT en OUTPUT, zoals aangeduid in de handleiding)
 • Werken beide lampjes en knipperen ze met tussenpozen (zie video tutoriel )? Als ze licht blijven geven is er waarschijnlijk een probleem met de raspberry pi… Neem contact met ons!
 • Is de SD-kaart volledig ingestoken in de SD-poort (zie installatiehandleiding)?
 • Kan u met een andere computer proberen? Of met een andere ethernet kabel?
 • Zie je een foutmelding op het scherm? Stuur ons een screenshot. 

Hopelijk helpen deze instructies u om het probleem op te lossen!

3 › Moet je internet hebben om de camera te laten werken?

Neen, het toestel werkt lokaal, dus zonder internetverbinding (WiFi ou Ethernet). De beelden worden op het geheugenkaartje van de camera opgeslagen. Om ze te bekijken en op je computer op te slaan, hoef je die alleen maar op het toestel aan te sluiten. Maar als je waarnemingen wil invoeren, jouw foto’s en filmpjes wil delen of een pagina van je blog wil schrijven, moet je wel een internetverbinding hebben om op de website www.xperibird.be te kunnen.

4 › Ik heb geen vrije ethernetpoort op mijn computer (of ik gebruik die al om mijn computer met het internet van de school te verbinden).

De camera werkt lokaal (zonder internet) en je kunt dus de ethernetkabel die je computer met het netwerk losmaken en dan de PoE-adapter op die poort aansloten. Daarna kun je die opnieuw aansluiten op het internet en naar de website gaan om de waarnemingen in te voeren en/of een blogpagina te schrijven.

Je kunt ook een ethernetcontactdoos gebruiken, die je gemakkelijk in een computerzaak vindt.

5 › Moet de computer steeds met het toestel verbonden blijven? Worden de beelden ook opgeslagen als de computer niet met het toestel verbonden is?

De camera moet niet voortdurend met de computer verbonden zijn. Maar hij werkt wel alleen als hij verbonden is met de adapter (zie dit schema: http://xperibird.be/nl/deelnemen/praktisch) en met de stekker die in een stopcontact zit. Het systeem moet niet voortdurend met de computer verbonden zijn, want er zit in een geheugenkaartje in het camerabody, waarop de beelden opgeslagen worden. Je kunt deze beelden bekijken en opslaan wanneer je op de camera een computer aansluit (die niet noodzakelijk op het internet moet aangesloten zijn). De ethernetkabel tussen het nestkastje en de adapter (met een maximale lengte van 50 m) moet aangesloten zijn, als je beelden in het nestkastje wil opnemen. Maar als je die kabel alleen overdag kunt aansluiten (bijvoorbeeld als u die door een open venster laat gaan), dan ga je misschien enkele waarnemingen “missen”, maar zal je ongetwijfeld toch het gebeuren op het nest kunnen volgen.

6 › Welke opnamemodus moet je met de camera gebruiken?

Op het einde van de winter kan je de camera (opnieuw) in het nestkastje plaatsen. Je kiest de modus “bewegingsdetectie” met de knop met de vier pijltjes. Zo wordt er bij elke beweging in het nestkastje (hopelijk een mees die binnenkomt) een foto gemaakt. In de lente is dit ideaal om te weten of er al vogels zijn.

Zodra de vogels jouw nestkastje lijken te gebruiken en wanneer hun nest gebouwd hebben, kan je ofwel de modus “bewegingsdetectie” verder gebruiken of eerder modus “timelapse” waarbij de camera op regelmatige tijdstippen een foto maakt (dit kan je instellen; indien je dit niet doet is het telkens met twee minuten tussentijd).

Als de PoE-adapter op het stopcontact is aangesloten, worden de beelden opgeslagen op het geheugenkaartje (SD) van de camera. Jouw PC moet dus niet voortdurend op het toestel aangesloten zijn om beelden op te slaan, maar je PoE-adapter heeft elektriciteit nodig. Wanneer je PC met de ethernetkabel aansluit, kan je aan de beelden die tijdens jouw “afwezigheid” genomen zijn uploaden en het geheugenkaartje leegmaken voordat het vol is.

7 › Waar plaats ik mijn nestkastje?

Overweeg het volgende voordat je het nestkastje plaatst:

 • Hang het nestkastje bij voorkeur op in de herfst of in de winter, want de vogels beginnen vroeg in het jaar een schuilplaats te zoeken.
 • Plaats het nestkastje in een open ruimte, zodat de vogels zien of er al dan niet een rover is wanneer ze komen aanvliegen.
 • De ideale hoogte voor een nestkastje is tussen 2,5 en 5 meter boven de grond.
 • Kies een windloos plekje en zorg ervoor dat de voorkant niet te veel is blootgesteld aan weer en wind (richt het niet naar het noorden of noordwesten).
 • Hang het nestkastje niet aan een tak dichtbij struiken, want rovers zoals katten kunnen er dan gemakkelijk aan.
8 › Moet je een zitstokje op het nestkastje bevestigen?

Vogels hebben geen zitstokje nodig en rovers zouden het wel eens kunnen gebruiken om in het nest te kunnen.

9 › Hoe hoog moet je het nestkastje plaatsen? Is er een maximumhoogte?

Volgens de hoofdornitholoog van het Museum maakt het mezen niet veel uit hoe hoog het nestkastje hangt, zolang het maar minstens twee meter van de grond is (3, 5 of 10 m hoog)!

10 › Moet je het nestkastje vernissen?

Je kunt de buitenkant van het nestkastje instrijken met lijnolie om het te beschermen. Gebruik geen chemische producten die de vogels kunnen afschrikken (afgewerkte olie, terpentijnolie ...). Je hoeft de binnenkant van het nestkastje niet te behandelen.

11 › Mag je het nestkastje schilderen?

Verf is alleen raadzaam als:

 • ze het hout ruw houdt;
 • ze geen giftige bestanddelen bevat.
12 › Waarom zitten er gaten in de bodem van nestkastje?

Die gaten zijn er voor verluchting en afkoeling wanneer het te warm wordt.

13 › Moet je het hout van het nestkastje niet schaven?

Het vlieggat (de toegang tot het nestkastje) mag je ietwat schuren als je ziet dat de vogels zich zouden kunnen verwonden. De planken van het nestkastje mag je niet schaven, want vogels hebben meer grip op ruwe planken.

14 › Mag je twee nestkastjes naast elkaar plaatsen.

Mezen en andere tuinvogels verdedigen hun territorium. Ze zullen niet toelaten dat andere vogels op minder dan 10 meter van hun nest nestelen. Er moet immers in de lente genoeg voedsel zijn voor hun eigen jongen. Je plaatst dus beter geen twee nestkastjes (voor dezelfde soort) om minder dan 10 meter van elkaar.

15 › Moet je het neskastje op het einde van het broedseizoen legen en schoonmaken?

Ja, verwijder het nest zodra de herfst begint. Trek hiervoor handschoenen aan, want vaak zitten er parasieten in het nest. Daarna kan je het kastje reinigen met wat bleekwater.

16 › Hoe zorg je ervoor dat er geen rovers bij het nest kunnen?

Plaats het nest niet op een tak of bij struiken, want eekhoorns en katten kunnen dan op het dak van het nestkastje springen.

17 › Kan ik als privépersoon een nestkastje krijgen?

Het project XperiBIRD.be is gericht op scholen en verenigingen. We leveren dus geen nestkastjes aan privépersonen. Als je er toch een zou willen, kan je contact opnemen met de leverancier via hun website http://naturebytes.org/.

18 › Welke technologie wordt er gebruikt in de nestkastjes van XperiBIRD.be?

In het body van XperiBIRD.be zit een camera die door een Raspberry Pi gestuurd wordt. De Raspberry Pi is een nanocomputer die maar zo groot is als een kredietkaart. Een ontwerper van videospelletjes ontwierp hem om iedereen aan te zetten om computerprogrammering te leren. Met alleen een moederbord, zonder omhulsel, klavier, scherm of voeding is hij extreem eenvoudig, waardoor hij alvast twee voordelen heeft: zijn productiekost is laag en hij si gemaakt uit recuperatiemateriaal.

In ons nestkastje stuurt de kleine platte Raspberry Pi de in het nestkastje ingebouwde camera. Je kunt het gedrag van de camera regelen door enkele parameters te veranderen: frequentie van de foto-opnames, duur van de filmopnames, contrast, opnames bij bewegingswaarneming. Meer informatie vind je op www.raspberrypi.org

XperiBIRD.be camerablokje parts list

19 › Met welk type lamp kan je in het nestkastje kijken? Zie je in kleur? En ’s nachts?

In het body van XperiBIRD.be zit een infrarood ledlampje, waarmee de camera iets meer licht krijgt. Midden op het camerabeeld zie je dus een iets helderder vlek, die overeenkomt met de actiezone van het ledlampje. De camera neemt het licht waar, maar dit is niet zichtbaar met het blote oog. Het licht van dit lampje is zo zwak dat je ’s nachts niets in het nestkastje kan zien.

20 › Hoe kan ik een filmpje opnemen?

Druk gewoon op de videoknop om te beginnen met filmen. Als je opnieuw op de videoknop drukt, stop je de opname. Je ziet de foto’s en filmpjes in de galerij, onder de bedieningsknoppen van de camera.

21 › Waarom dient de pauzeknop in de interface van de camera?

Met de pauzeknop stop je het doorkomen van beelden op een bepaald moment. Het beeld wordt echter niet opgenomen. Wanneer je de modus “pauze” stopt, komen de beelden in real time binnen.

22 › Waartoe dient de modus “bewegingsdetectie”? Hoe kan ik die parameters wijzigen?

Met de modus “bewegingsdetectie” neemt de camera automatisch bewegingen waar in het nest. Bij elke beweging maakt hij dan een foto en slaat die in de galerij op. Deze modus is nuttig in het begin van het seizoen, wanneer de vogels het nestkastje nog niet bewonen. Je hoeft alleen maar regelmatig in de galerij gaan kijken om te zien of er al vogels in het nestkastje geweest zijn. Om de instellingen aan te passen, kies je de modus “bewegingsdetectie” en klik je op de tab “camera-instellingen”.

23 › Waartoe dient de modus “Time Lapse”? Hoe wijzig je de tijdsspanne tussen twee opnames?

Met de modus “Time Lapse” kan je de camera zo programmeren dat hij automatisch op regelmatige tijdstippen een foto neemt. Als je je nestkastje niet elke dag in de gaten kan houden (bijvoorbeeld tijdens de schoolvakantie) is deze modus misschien wel nuttig. Om de tijdsspanne tussen twee opnames te wijzigen, kies je de modus “Time Lapse” en klik je op de tab “camera-instellingen”. Daar zie je dan de tijdsspanne (in seconden). Wanneer je een tijdsspanne kiest, mag je niet vergeten hoe lang je weg bent en dat de camera slechts een beperkt aantal foto’s kan opslaan.

Handleiding Timelapse

24 › Hoe maak ik het geheugenkaartje leeg?

Het SD-kaartje bevat het programma waarmee de camera werkt en gestuurd wordt. Het is dus normaal dat het geheugen zo al half gevuld is (ca. 60%).

Als je foto’s of filmpjes op je SD-kaartje wil uploaden of geheugen wil vrijmaken, kan je volgende handleiding volgen: Hoe maak ik het geheugenkaartje leeg? (nog niet klaar, kijk naar de Gebruiksaanwijzing).

OPGELET: als het geheugen bijna vol is (ca. 85 %), is het soms niet meer mogelijk om op de klassieke manier ruimte vrij te maken. Dan moet je volgende handeling volgen (voorlopig alleen in het Engels), waarbij je twee programmaatjes moet installeren. Hiermee kan je de beelden manueel verwijderen, alsook de logbestanden, die vaak heel veel plaats innemen.

25 › Hoe kan ik de tijd instellen?

Om het uur en datum op uw camera te veranderen, gebruik de volgende handleiding: handleiding de tijd instellen.

Opgelet : Als u niets doet, is de camera ingesteld op GMT.

 

 

26 › Hoe wijzig je de geschreven tekst op elke foto / elk filmpje?

Als je niets doet, staat de tekst “XPERIBIRD” en de datum en het uur op alle foto’s en filmpjes die je neemt. Als je klikt op de tab “camera-instellingen”, kom je op een veld dat je kunt wijzigen. Zo kan je de naam van de school of de positie van het nestkastje bijvoegen. Verander echter de code naast de tekst niet, want dan staat de tekst niet meer op de beelden.

Vragen over vogels

1 › Welke soorten kunnen in het nestkastje XperiBIRD.be?

Het type nestkastje en het vlieggat zijn vooral geschikt voor pimpelmezen en koolmezen. Maar er kunnen ook zwarte mezen, matkoppen, kuifmezen of glanskoppen op afkomen. Je mag zelfs andere zangvogels verwachten, zoals ringmussen, huismussen of boomklevers.

Lees meer hier : De bezoekers aan onze nestkastjes.

2 › De vogels in mijn nestkastje zijn geen mezen. Moet ik dan ook mijn waarnemingen invoeren. Kunnen de wetenschappers van het Museum voor Natuurwetenschappen er iets mee doen?

Natuurlijk! Het project XperiBIRD.be richt zich wel op pimpelmezen en kookmezen, maar het is wel heel interessant te weten dat er andere vogels op het nest zitten! Deze meer “exotische” nestbouwers zijn juist goede indicatoren, die bewijzen dat bepaalde soorten in de buurt voorkomen en waar die hun nesten het liefst bouwen.

3 › Hoe maak ik het onderscheid tussen verschillende mezensoorten?

Je hebt de meeste kans om in je nestkastje koolmezen of pimpelmezen te zien, maar weet je met zekerheid welke soort het is?

De pimpelmees heeft een helderblauwe kruin (bovenkant van zijn kop), waarmee ze een duidelijk verschil toont met haar nicht koolmees, die een (kool)zwarte kruin heeft. Gebruik vooral dit element om ze te herkennen, want de andere kenmerken – de kleur van rug en buik, de witte wangvlekken en de zwarte borststreep – lijken bij beide mezen iets te veel op elkaar.

Als de kleur die de camera op het beeldscherm weergeeft, niet goed genoeg is om de soort met zekerheid te bepalen, kan je met de klas de vogels proberen te observeren terwijl ze het nestkastje in en uit vliegen. En als je een foto die je camera in het nestkastje genomen heeft, uploadt in de overeenkomstige rubriek (nestelende soort) zullen de ornithologen van het museum gemakkelijk weten of jullie gelijk hebben.

De bezoekers aan onze nestkastjes

Welke Mees is dit nu ? (Quiz)

4 › Waarom bouwen vogels nesten in nestkastjes?

Voor sommige soorten heerst er woningnood: ze vinden niet genoeg natuurlijke nestplaatsen meer. De oorzaken zijn de nieuwe landbouwtechnieken en het beheer van de natuurlijke ruimte (minder braakland, hagen en oude bomen). Nieuwe of gerenoveerde gebouwen vertonen ook minder holtes en spleten of maken het vogels onmogelijk om te nestelen. Omdat mezen en mussen normaal in kleine holtes nestelen, vinden ze nestkastjes uitstekend, indien de omgeving ze bevalt.

5 › En als er geen vogels naar het nest komen?

Je hebt je nestkastje in de winter geplaatst en hierbij alle raad gevolgd. Maar toch tonen de vogels in de buurt er geen belangstelling voor ... Misschien heb je volgend jaar meer geluk. Wanhoop niet als je in april/mei nog niets ziet: sommige vogels broeden een tweede keer in de loop van mei of juni ... Oefen dus wat geduld!

Er bestaan wel tips waarmee je de onmiddellijke omgeving gastvrijer voor vogels kunt maken, zodat je meer kans hebt dat er een paartje een nest bouwt in je nestkastje XperiBIRD.be. Je kunt maatregelen nemen om de biodiversiteit te bevorderen: inheemse bomen en struiken of fruitboompjes planten, een bloemenweide zaaien, een composthoop aanleggen ...

6 › In welke periode gaan de vogels nestelen?

Ze doen dit in de lente, vooral tussen april en juni. In goede omstandigheden broeden sommige soorten soms twee keer per jaar.

7 › Waaruit bestaat een mezennest?

Mezen bouwen hun nest vooral uit mos, maar ook met bladeren en gras. Ze versieren het met haren en pluimen.

8 › Hoeveel eieren worden gelegd?

 

Soort

Gemiddeld aantal eieren per legsel (minimum - maximum)

Antal legsels

Pimpelmees

 8 - 13 (2 - 18)

1

Koolmees

8 - 16 (3 - 18)

1-2

Bloomklever

6 - 8 (5-12)

1

Huismus

3 - 5 (2-7)

2

9 › Waarom broeden de vogels niet onmiddellijk op de eerste eieren?

Zangvogels leggen gemiddeld één ei per dag en beginnen pas te broeden als ze alle eieren gelegd hebben. Het vogeltje in het ei begint zich maar te ontwikkelen wanneer het warm genoeg is. Dus er begint de ontwikkeling nog niet in de eieren die nog niet door de ouders bebroed worden. Doordat de vogels maar beginnen te broeden als alle eieren er zijn, is het “leeftijdsverschil” tussen het eerste en het laatste uitgekomen ei te verwaarlozen.

10 › Waarom laten de vogels soms hun eieren alleen achter in het nest?

Een vogel die nestelt, verlaat vaak zijn nest om eten te zoeken, zijn behoefte te doen of zich op te frissen: dit is volstrekt normaal!

Bij minder mild weer moet de volwassen vogel meer naar buiten om eten te zoeken. Dan bestaat het gevaar dat de eieren afkoelen en de embryo’s sterven. Maar zelfs als je dit zou zien, mag je niet ingrijpen: als je de vogels stoort, kunnen ze hun eieren definitief in de steek laten.

11 › Wanneer komen de eieren uit?

Na ongeveer 14 dagen broeden.

12 › Waarom komen sommige eieren niet uit?

Hier zijn verschillende verklaringen mogelijk:

 • Sommige eieren zijn niet bevrucht.
 • Het embryo is tijdens zijn ontwikkeling gestorven (kou, enz.).
 • Het vogeltje is niet uit het ei geraakt.
13 › Wat betekent voortplantingssucces?

Dit is een begrip uit de ecologie dat staat voor het vermogen dat het individu heeft om zich voort te planten. Dit kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van het aantal afstammelingen dat de geslachtsrijpheid bereikt.

14 › Wat krijgen de jongen van mezen te eten?

Vooral rupsen.

15 › Wat is dat witachtige ding dat de volwassen vogel ’s nachts uit het nest haalt?

Dit “uitwerpselpakketje” is een witachtig slijmvlies dat uitwerpselen van de jongen bevat. Zo kunnen de vogels gemakkelijker deze uitwerpselen uit het nest ruimen.

16 › Hoeveel kans heeft een jong om te overleven?

Tijdens de winter gaan heel veel mezenjongen dood. Meer dan de helft van de jongen gaan dood voor hun eerste verjaardag.

17 › Een jong gaat al dood vóór het uitvliegt. Hoe zou dit komen? En wat kunnen we doen?

Zelfs als het nestkastje uitstekend voorzien is voor een geslaagd nest en zelfs als het ideaal geplaatst is, dan nog kunnen er een of enkele jongen sterven voor ze uitvliegen. Voel je niet verantwoordelijk hiervoor! Er zijn talrijke oorzaken mogelijk waardoor jongen (en soms volwassen vogels) vroeg doodgaan. Bovendien zijn ze vaak niet te voorspellen:

 • de ouders verlaten het nest omdat ze gestoord werden;
 • een van de ouders sterft (opgepeuzeld, verkeersongeval...);
 • het jong is ziek, wordt vergiftigd of heeft parasieten;
 • het weer is te slecht (regen, wind, kou ...);
 • enz.

Grijp in geen geval in. Laat de natuur haar werk doen en meld jouw waarnemingen via je gebruikersaccount.

18 › Hoe oud wordt een mees?

Gemiddeld leven mezen ongeveer 2 jaar; in zeldzame gevallen kan dat dit 3 jaar zijn.

19 › Waarom ringen ze vogels?

Dankzij het ringwerk kunnen populaties wilde vogels opgevolgd en geobserveerd worden. Het hoofddoel is te weten waar vogels overwinteren en welke trekroutes ze volgen, en na te gaan hoe deze evolueren als gevolg van bijvoorbeeld de aantasting van het milieu of de klimaatsverandering. Ook wordt gezocht naar een beter begrip van de vogeltrek. Wanneer vertrekken de vogels? Waar gaan ze naar toe? Waar stoppen ze onderweg om energievoorraden op te doen? Wanneer vertrekken ze terug naar de nestgebieden? Deze vraagstelling wordt aangevuld met demografisch onderzoek. Wat zijn de oorzaken van sterfte? Verschillen deze naargelang de streek of het jaar? Krijgen sommige paren meer jongen dan andere? Hangt dit af van de kenmerken van de volwassen vogels of eerder van de streek, of is het een combinatie van de twee?

Tot slot kunnen de vogelringers ook monsters nemen, die gebruikt kunnen worden bij het onderzoek naar ziekteverwekkers, vervuiling (zware metalen, pesticiden), genetische verwantschappen (voortplantingstrategieën, taxonomie, hybriden).

20 › Wie mag vogels ringen?

Het zijn vooral vrijwillige medewerkers die vogels ringen. Doordat ze hiervoor erkend zijn door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), zijn de door hen verzamelde gegevens gegarandeerd van hoge kwaliteit. Meer informatie vind je op de pagina van het Belgische Ringwerk: http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/

21 › Wat en wanneer geef ik de vogels het best te eten?

Je hoeft vogels alleen maar tijdens hele koude periodes te voeren. Dan is gewone voedsel (insecten, vruchten) zeldzaam of het zit onder de sneeuw;

Je kunt in je tuin een voederplankje plaatsen, zodra zich een lange tijd van vrieskou aankondigt of als er sneeuw ligt of het heel lang regent. Je voert best op geregelde tijdstippen, want die zijn al vlug gewoon om op je voederplankje eten te zoeken. Ze vliegen vaak van ver om er bij te komen. Als ze dan een leeg voederplankje vinden, hebben ze vaak niet meer genoeg reserves om ergens anders voedsel te zoeken.

Op je voederplankje leg je een zadenmengsel dat je in de winkel koopt of zelf bijeenraapt. Vetblokken zijn ook heel goed. Denk ook aan een klein drankbakje, want de vogels hebben ook dorst.

Maak het voederplankje op tijd schoon, want natte zaden worden al vlug oneetbaar.

Stop met voeren zodra het opnieuw mooi weer wordt.

22 › Hoe maak je de nabije omgeving van je nestkastje aantrekkelijk voor vogels?

Als je nog meer wil doen, kan je je tuin of de ruimte rond het nestkastje zo inrichten dat vogels er het hele jaar voedsel vinden! Plant zoveel mogelijk verschillende inheemse soorten, want die geven dan veel verschillende zaden en vruchten en trekken talloze insecten aan, waaraan de vogels zich te goed kunnen doen.

Vragen over burgerwetenschap en het indienen van de gegevens

1 › Wat is burgerwetenschap?

Onder burgerwetenschap of citizen science verstaan we onderzoeksprogramma’s waarbij wetenschappers en ‘burgers’, vrijwilligers, samenwerken. Burgerwetenschap gebeurt vooral bij natuurwetenschappen, waar leken kunnen bijdragen tot meer kennis en betere inventarisatie.

Het document Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe beschrijft burger­wetenschap als volgt:

“... wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers actief bijdragen door een intellectuele inspanning te leveren of door relevante kennis, instrumenten of middelen te verschaffen. De deelnemers zorgen voor gegevens en onderzoeksmogelijkheden, stellen nieuwe vragen en bouwen samen met onderzoekers een nieuwe wetenschappelijke cultuur uit. Met hun zowel boeiende als nuttige activiteiten verwerven deze amateuronderzoekers nieuwe kennis en kunde, alsook een beter inzicht in het onderzoekswerk. Door hun werk in open en transdisciplinaire netwerken verbeteren ze de interacties tussen wetenschap, maatschappij en beleid en bevorderen ze de democratisering van het onderzoek, waarbij de beslissingen worden genomen op basis van onderzoeksresultaten.”

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerwetenschap

Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe - Towards a better society of empowered citizens and enhanced research, Socientize consortium, 2013 (link naar het PDF-document).

2 › In hoeverre is XperiBIRD.be burgerwetenschap?

XperiBIRD.be is een project waarbij burgers vrijwillig gegevens nesten observeren, hun waarnemingen op de website invoeren en zo gegevens helpen verzamelen. Zij doen dus duidelijk aan burgerwetenschap.

3 › Bestaan er nog dergelijke projecten in België? En in de wereld?

Enkele jaren geleden was burgerwetenschap haast onbekend, maar nu neemt het aantal projecten overal in de wereld toe. In België gaat het onder andere om volgende projecten:

 • De website van Natuurpunt biedt een schat van informatie over vogels en over wat je voor de natuur kan doen: www.natuurpunt.be
 • Natagora organiseert verschillende tellingen. Zo zijn er elk jaar het “Grote Vogelweekend” in januari en het “Grote Vlinderweekend” in augustus. Ook de Franstalige natuurvereniging Natagora doet hier aan mee. www.natagora.be
 • www.waarnemingen.be is een initiatief van Natuurpunt en de (Nederlandse) Stichting Natuurinformatie. Vrijwilligers kunnen op deze website hun waarnemingen invoeren van vogels, zoogdieren, amfibieën, vlinders en nog veel andere dieren, overal in België.
 • Het project « PlanetWatch » (www.planetwatch.be) is een wetenschappelijk experiment rond luchtkwaliteit, waar kinderen met hun school aan mee kunnen werken.

Bij onze noorderburen kan je via het project “Beleef de lente” van Vogelbescherming Nederland met een webcam livebeelden van verschillende nestelende soorten bekijken: ijsvogel, ooievaar, blauwe reiger en ... mezen! Het is een heel volledige website : www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Een voorbeeld uit de rest van de wereld is het Amerikaanse project “NestWatch”. NestWatch is een nationaal programma dat de voortplantingsbiologie van vogels opvolgt. Duizenden amateurs en professionals houden de nesten van tientallen vogelsoorten in heel de Verenigde Staten in de gaten. Ze zoeken hiermee antwoorden op volgende vragen: Wanneer vindt de voortplanting plaats? Hoeveel eieren leggen de vogels, hoeveel eieren komen uit en hoeveel pasgeboren jongen blijven er leven?  De ingezamelde gegevens zijn uiterst nuttig voor het onderzoek naar de huidige toestand van de populaties van nestvogels en hun evolutie door de tijd heen en ook naar de gevolgen door de klimaatsverandering, de aantasting of het verlies van habitat, de verstedelijking of de introductie van niet-inheemse soorten.

Meer informatie op http://nestwatch.org/

4 › Welke gegevens worden er binnen het project XperiBIRD.be ingezameld?

Het project XperiBIRD.be zorgt voor het verzamelen van volgende gegevens: Wanneer planten mezen zich voort? Hoeveel eieren leggen ze, hoeveel eieren komen uit en hoeveel pasgeboren jongen blijven er leven? Ook de gegevens over de omgeving (plaats en hoogte van het nestkastje, milieutypes) worden eveneens ingevoerd.

5 › Wie bestudeert de gegevens die ingezameld zijn door de scholen die met project meedoen?

Ons team wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen analyseert die gegevens.

6 › Waartoe dienen de verzamelde gegevens?

Met al deze gegevens kunnen we het voortplantingssucces van de betreffende soorten bestuderen en hun nestgewoontes in de loop van verschillende jaren opvolgen. Omdat de nestkastjes overal in België staan, en bovendien in verschillende milieus, kunnen we de ingezamelde gegevens beter vergelijken, want we kunnen rekening houden met het klimaat en de omgeving rond de nestkastjes.

7 › Ik heb niet alle gelegde/uitgekomen eieren kunnen zien. Welke gegevens moet ik invoeren?

In alle gevallen hoef je alleen gegevens in te voeren die je zelf waargenomen hebt! Als je bijvoorbeeld al enkele dagen niet naar je nestkastje gekeken hebt en je dan opeens 6 eieren ziet liggen, duid dan de datum van je waarneming op het formulier aan bij “6 eieren”. Dit geldt ook voor het aantal uitgekomen eieren. Duid dus alleen je werkelijke waarnemingen aan.

8 › Hoe zijn wetenschappers er zeker van dat de door burgerwetenschap verkregen gegevens nauwkeurig en correct zijn?

Eerst en vooral moeten ze nauwkeurig afspreken hoe de gegevens moeten verzameld worden. De instructies die de scholen krijgen, moeten heel duidelijk zijn, zodat de leerlingen geen fouten maken wanneer ze de formulieren invullen. Hiertoe behoren ook de instructies die altijd gelden voor de wetenschappelijke methodes: “voer geen waarnemingen in die je niet gedaan hebt”, “blijf kritisch”,  “kijk of de resultaten met de realiteit overeenstemmen” ... De leerkrachten moeten erop toezien dat deze regels nauwgezet gevolgd worden. Bij twijfel kunnen leerlingen en leerkrachten altijd bij het team van XperiBIRD.be terecht. Wie tot slot samen met zijn waarnemingen foto’s en filmpjes op het formulier invoert, maakt ze vaak nog betrouwbaarder. Het team van XperiBIRD.be zal bijzondere aandacht besteden aan ingevoerde gegevens  die “buiten de norm vallen”.

Vragen over de website

1 › Kan ik een login krijgen als ik niet meedoe aan het project “XperiBIRD.be”

Neen. Allen scholen en particulieren die een aangesloten nestkastje hebben kunnen zich inloggen en gegevens invoeren. Als je foto’s en filmpjes wil zien die in de nestkastjes over heel België genomen worden, dan kun je dit doen via de tab “Opvolging van de nesten” of via de blog.

2 › Ik doe mee aan het project en ik heb mijn nestkastje en mijn login al, maar ik kan mij toch niet connecteren. Wat moet ik doen?

Als je problemen met je verbinding hebt, kan je de helpdesk bereiken via het formulier onderaan de inlogpagina.

3 › Hoe deel ik de foto’s en de filmpjes die mijn camera genomen heeft?

Als je de door de camera opgenomen beelden (foto’s of filmpjes) wil delen, moet je ze eerst van het SD-kaartje van je camera downloaden op je computer.

Je hebt twee keuzes:

 • ofwel upload je jouw foto’s of filmpjes via het formulier waarmee je gegevens invoert; zo worden ze automatisch zichtbaar in de rubriek “Media” van de website.
 • ofwel publiceer je ze in een blog, met een kleine uitleg; dan kunnen alle gebruikers van de website ze vinden in de rubriek “Blog”.
4 › Zijn de foto’s en video’s die ik in mijn gebruikersruimte upload, zichtbaar voor iedereen?

Ja, iedereen kan ze zien op de actieve kaart met de nestkastjes. Kies gewoon een school uit en je hebt toegang tot alle ingevoerde gegevens en tot de upgeloade foto’s en filmpjes.

5 › Kan ik alle blogs van één bepaalde school lezen?

Ja, kies gewoon een school uit op de actieve kaart (pagina “opvolging van de nesten”) en selecteer dan de optie “Blog”.

6 › Hoe contacteer ik het projectteam?

Contacteer ons via het formulier in de tab “Contact” (bovenaan rechts in de menubalk). We laten zo vlug mogelijk iets van ons horen

Onze partners